Úvod

PDF
Print
E-mail
Written by Administrator
Thursday, 20 January 2011 09:57

Úvod

Ing. Peter Hudec projektuje na základe autorizácie vydanej SKSI v zmysle zákona SNR č. 138/92 Zb. z. a nasledujúcich zmien, ako fyzická osoba. Naša spoločnosť bola založená v roku 2011 pod obchodným názvom  HP projekt, v ktorej je konateľom so 100 %-ným podielom Ing. Peter Hudec, je 100 %-ným majiteľom ako fyzická osoba firmy HP projekt. Ručenie je tu zaistené celým svojim menom, svojou osobou. Cez SKSI je poistený na 100 000 EUR .

Okrem projektovej činnosti sa zaoberáme aj akciami komplexne, teda od zahájenia akcie do jej ukončenia / projektovanie, inžiniering /. Zabezpečujeme aj autorský dozor.

Last Updated ( Thursday, 20 January 2011 17:03 )

Novinky

Aktuálne novinky

Ing. Peter Hudec

mail: ing.phudec@gmail.com

mobil: 00421(0)905 918 509
www.hpprojekt.orava.sk